NOTRE PÈRE EN SYRIAQUE

 

Aboun de bachmayo                               neskadash chmok,
tité malkoutokh,                                    nehwé sobionokh, 
aykano de bachmayo                                  oph baroo. Hab 
lan lahmo de senkonan                                   yawmono wa 
chbok lan hawben                                        wa htohen 
aykano doph                                             hnan chebkon 
hayoben. Wa la                                             toolan li nesyouno, 
ilo fasso lan men                                          bicho wa hayloté, 
mitol dilakhé malkouto                                 wa haylo wa tachbouhto 

                    
                           li Olam Almin Amin.